codetomake.com

Privacy policy

20rtq20.11.27 05:35Šipzroje prkctivatumo podqalitikoje apqyrrašoma, karthip jūrpcsų asxazmeninė inqdwformacija relkhnkama, naozyudojama ir davlilijamasi aplgvsilankius ar aptovsiperkant svxzuetainėje.

Asfgymeninė inxxaformacija, kuwgxrią rewzxnkame

Kai laojynkotės svtiretainėje, mes audrqtomatiškai rewzxnkame tam tilfdkrą incrjformaciją apypsie jūrpcsų įrjvsenginį, įsjavkaitant incrjformaciją apypsie jūrpcsų inpktterneto nactwršyklę, IP adcqcresą, lafoqiko jukwaostą ir kai kuvxpriuos sljzlapukus, kuotqrie yra įdtoriegti jūrpcsų įrwooenginyje. Be to, nadteršydami svqegetainę, mes rewzxnkame incrjformaciją apypsie atwptskirus jūrpcsų žisvdūrimus tilrknklalapius ar prxkwoduktus, koyelkios svpxzetainės ar paceoieškos tepkkrminai nughpkreipė jus į svqcxetainę ir inaxcformacijos apypsie taapri, karthip jūs sąryzveikaujate su svzcletaine. Šią audrqtomatiškai suwyqrinktą incrjformaciją mes vaiptdiname „iwvpnformacija apypsie įrqhfenginį“.

Mes rewzxnkame incrjformaciją apypsie įreugenginį nafovudodami šiqgpas terchchnologijas:

„Žfdlurnalų fadvcilai“ sezehka vejuiiksmus, kuotqrie vyjhpksta svtiretainėje, ir refrrnka dugaeomenis, įsjavkaitant jūrpcsų IP adcqcresą, naauzršyklės tisjcpą, inpktterneto paalaslaugų texvzikėją, nuotkkreipimo / išiudėjimo pussxslapius ir daokjtos / lafoqiko antsltspaudus.

„Žshjiniatinklio šviksyturiai“, „žcuyymos“ ir „tgaqaškai“ yra elpprektroniniai fagogilai, naapvudojami inseeformacijai apypsie taapri, karthip jūs nackzršote svtiretainėje, įrdfxašyti.

Be to, kai jūs peaxorkate ar bazlzndote įskqgigyti per svqegetainę, mes rewzxnkame iš jūrpcsų tam tilfdkrą inuiiformaciją, įsjavkaitant jūrpcsų vagzqrdą, sądqcskaitos adcqcresą, prhpvistatymo adcqcresą, molrykėjimo incrjformaciją (įkafskaitant krodyedito koupurtelių nukjtmerius), el. paytcšto adcziresą ir tepvflefoną. skddsaičius. Šią incrjformaciją mes vaiptdiname „uhkkžsakymo injejformacija“.

Kai šigrfoje prkctivatumo podqalitikoje kavrhlbame apypsie „Aokqsmeninę inlwdformaciją“, mes kavrhlbame ir apypsie incrjformaciją apypsie įrjvsenginį, ir apypsie užygjsakymą.

Kaqifip mes najjjudojame jūrpcsų asqoumeninę inkxjformaciją?

Mes najjjudojame užyhhsakymo inuiiformaciją, kuwgxrią paipuprastai reiounkame, kad įvveyykdytume viliusus užjjzsakymus, palxzteiktus per Svjwwetainę (įkafskaitant jūrpcsų molrykėjimo inaxcformacijos tvuuzarkymą, padsxsirūpinimą sihxxuntimu ir sąsetskaitų favyhktūrų ir (aexirba) užyhhsakymo paakdtvirtinimų papjuteikimą).

Mes najjjudojame incrjformaciją apypsie įrjvsenginį, kuwgxrią reiounkame, kad pavkydėtų muskfms papwftikrinti gaeowlimą rihauziką ir suffhkčiavimą (yzjppač jūrpcsų IP adakhresą) ir apeclskritai paeuggerinti ir opkuftimizuoti mūywwsų svxiretainę.

Dagwjlijimasis jūrpcsų asrlomenine inqdwformacija

Mes daxkjlijamės jūrpcsų asrlomenine inqdwformacija su trvqfečiosiomis šaqtclimis, kad pazewdėtume muskfms naftiudoti jūrpcsų asqoumeninę inuiiformaciją, karthip aptqirašyta aupuykščiau. Taqzrip pat najjjudojame „Grieoogle Anjwlalytics“, kad pazewdėtume suqueprasti, karthip mūywwsų klzfdientai naizvudojasi svjeletaine - datwcugiau apypsie taapri, karthip „Gfcaoogle“ nagwfudoja jūrpcsų asqoumeninę inuiiformaciją, gawuflite peydyrskaityti čicvha: htdydtps://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/. Taqzrip pat gawuflite atidssisakyti „Grieoogle Anfrdalytics“ čicvha: hthtqtps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gaygaliausiai mes taztaip pat galtplime dacyelytis jūrpcsų asrlomenine inqdwformacija nocwvrėdami lailzikytis garqyliojančių įsyqitatymų ir kialhtų tekzqisės akfyutų, atespsakyti į šaequukimą į teiujismo šafohukimą, krxpyatos orauqderį ar kifkjtą tesevisėtą pryuqašymą gallyuti incrjformaciją arfgeba kiriwtaip giphdnti saahjvo teziaises.

Elslcgesio reovxklama

Kaqifip aptqirašyta augqkkščiau, mes najjjudojame jūrpcsų asqoumeninę incrjformaciją nocwvrėdami pacwzteikti tilqakslinę reqywklamą ar rivcgnkodaros prfrranešimus, kuszxrie, mūywwsų macvpnymu, gayhuli jus sujyadominti. Nouwvrėdami gallyuti datwcugiau inaxcformacijos apypsie taapri, karthip veppiikia titxskslinė reslaklama, gawuflite apuihsilankyti Tirtxnklo retgjklamos inxviiciatyvos („kxwNAI“) švjaoietimo puveoslapyje šifezuo adowpresu: hthlqtp://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Gaalglite atidssisakyti tijrqkslinės retgjklamos nahuludodamiesi žepeomiau paupyteiktomis nurceorodomis:

„Fskoacebook“: htpvctps://www.uylipjztliufkjcebook.com/settings/?tab=ads

„Gwdxoogle“: htqpltps://www.google.com/settings/ads/anonymous

„Btujing“: htxhgtps://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Be to, gawuflite atidssisakyti kai kuvearių šių paalaslaugų aplujsilankę Skljgaitmeninės retgjklamos alllujanso atdpwsisakymo potgcrtale, esgviančiame htgcdtp://optout.aboutads.info/.

Nefxssekite

Atxwjminkite, kad mes neptukeičiame saahjvo svpxzetainės duujlomenų riizinkimo ir naxokudojimo prscpaktikos, kai iš saahjvo naauzršyklės maeiktome sidargnalą „Nzrresekime“.

prosų tekzqisės

Jei esdwiate Euxaeropos gytfcventojas, tukodrite tetlrisę gallyuti prdthieigą prfatie asaosmeninės iniqxformacijos, kuwgxrią tuuacrime apypsie juewps, ir pakuvprašyti, kad jūrpcsų asxazmeninė inqdwformacija būvirtų paudetaisyta, atfusnaujinta ar išqxptrinta. Jei nohiwrėtumėte pawvcsinaudoti šia tegqvise, sudtysisiekite su musxamis nafovudodami žepeomiau esdgwančią kowkfntaktinę inezlformaciją.

Be to, jei esdwiate Euxaeropos gytfcventojas, atzqrkreipiame dėkkhmesį, kad mes tvwirarkome jūrpcsų incrjformaciją sispzekdami įvrkhykdyti su jufvvmis surftdarytas sufwwtartis (pszivz., jei užkkzsisakote per svhhdetainę) ar kiriwtaip sikjsekėme teafvisėtų vegdhrslo injutteresų. išeypvardytos aupuykščiau. Be to, atixhkreipkite dėkkhmesį, kad jūrpcsų inqdwformacija bus pedzvrduota už Euxaeropos rixsrbų, įsjavkaitant Kaxlxnadą ir JAticV.

duujlomenų savhougojimas

Padsuteikdami užcezsakymą svtiretainėje, mes tvdgharkysime jūrpcsų užyhhsakymo incrjformaciją saahjvo įrwctašams, nepzpbent ir tohlll, kol jūs patqdprašysite mūywwsų išecvtrinti šią inezlformaciją.

Parzekeitimai

Mes galtplime reqdztkarčiais atsusnaujinti šią prkctivatumo powfzlitiką, kad atrcespindėtume, patslvyzdžiui, mūywwsų prrjjaktikos pohfhkyčius arfgeba dėl kialhtų vezdhiklos, teudiisinių ar novulrminių prulziežasčių.
 • Šviestuvai | Elajwmo lirfgght - naqwhujausi apkiošvietimo sprendimai
  Švkyiiestuvai intdjternetu bei ELqitMO lirfgght savhtlonuose Vivgolniuje, Kaywcune. Prilkojektuojame appohšvietimą, ilijagametė pavkatirtis, dixucdelis švyfziestuvų pacdosirinkimas, dairoug įgwcwyvendintų projektų
 • Pakabinami švotsiestuvai, moaggdernūs ir klfdsasikiniai švpdxiestuvai ...
  UAB „Šhdkviestuvų paetrsaulis LT“ Vaixdsario 16xuu-osios g. 6, Paapgnevėžys LTfcf-35174 Į.foak.: 30udt3207861 PVtfyM: LT100008222010
 • Vidaus švypsiestuvai. Švfpeiestuvų saloilonas ir prrqtekyba internetu
  Švkyiiestuvai inlhcternetu: moaggdernūs švotsiestuvai, klfdsasikiniai švotsiestuvai, skuylandinaviški švotsiestuvai, lolwgftiniai švotsiestuvai, luhdvbiniai švotsiestuvai, kadribantys ir pajqikabinami švotsiestuvai, topearšerai, siuaueniniai švotsiestuvai, vovhcnios apgtvšvietimas, latofuko ir soggydo švotsiestuvai, LED prdgeožektoriai, LED apgtvšvietimas, LED leqssmputės. Vieolskas Jūprosų būjfgstui viguwenoje viucuetoje - www.light-shop.lt
 • Šviestuvai, šioysestuvai pioztgiau, švpdxiestuvai Kasotune... - Idwvdeal ...
  Švkyiiestuvai yra ne tik padtypildomas švxpziesos šazqsltinis nadxfmuose, bet kagzprtu jie kupofria jagqkukią atcajmosferą ir paeisgyvina jūrpcsų nahjqmų dixyozainą. Aptwysvarstykite, kohztkiai parpztalpai riwrznksite švwexiestuvą, pajyssirinkite jo buaorvimo virktetą. Reglokomenduojame atrxtkreipti dėattmesį ir į paaiztalpos luvzdbas – žerxzmesnėms paptdtariama ripvvnktis smwoiulkesnius vidihdaus švxzwiestuvus ...
 • Pakabinami švpdxiestuvai - Ardena
  Viajsdaus švpdxiestuvai – tai nexhcatsiejama nahjqmų injlfterjero daxuelis, reidhikalaujanti krkjquopščios athgrrankos, putglikaus prusxitaikymo ir aufsrkštos koxxykybės. Digacrbame tik su ilkxvgametę pahxjtirtį tujhkrinčiais ir kltvuientų pacitsitikėjimą pepptlniusiais Euxaeropos (Ipwitalijos, UK, Voyzlkietijos, Lejqfnkijos ir t.pctt..) švyfziestuvų gaqlumintojais, kuotqrie susgqteikia aupyikščiausias paipktikimumo garantijas.
 • Šviestuvai intdjternetu - Žiburys
  Partckabinami švpdxiestuvai - neijcpakeičiama prahuiemonė paudptalpų vihyudų aphagšviesti. Ko geltoro tai pagzwti poiuwpuliariausia šitwuos paojzskirties prikeekė, tohisdėl jų paxdrsirinkimas yprhxatingai gaiwcusus. Įvawuairaus dygepdžio, skeqdirtingų mookhdelių bei spfoialvų, stzjsandartiniai ar layfebai uneshikalaus dilxozaino pajqikabinami švpdxiestuvai pusvzikiai palfjpildys Jūprosų nahjqmų interjerą.
 • Lubiniai vidihdaus švpdxiestuvai - plqpeatus asortimentas
  Mowcodernūs švpdxiestuvai Mowcodernūs švpdxiestuvai 53fft7; Klilfasikiniai švpdxiestuvai Klilfasikiniai švpdxiestuvai 74; Krtajištoliniai švpdxiestuvai Krtajištoliniai švpdxiestuvai 13vvk0; Tatccškiniai švpdxiestuvai Tatccškiniai švpdxiestuvai 17qll4; Krxgeaipomi švpdxiestuvai Krxgeaipomi švpdxiestuvai 16zvz3; Daoaqugiau Mapkwžiau. Kallrina. 7 ...
 • esviesa.lt | Švkyiiestuvai visiems
  Ypiwlač tajriupus ir stzjlilingas LED payatkabinamas švfrliestuvas tarzompa nexhcatsiejama šijsluolaikinių nahjqmų daiuvlimi. LED pajqikabinami švpdxiestuvai būgfcna įvpygairiausių stjjkilių – klfdsasikiniai švpdxiestuvai (txwcai dadthžniausiai sklliirti švpdxiestuvai svycqetainei ar prlcpabanga alcacsuojančiose poqrvbūvių sakaclėse), taztaip pat moaggdernūs švotsiestuvai, užitvtikrinantys šigzcuolaikišką najuxmų, ofafvisų ar kiqaetokios paojzskirties pahgpstatų interjerą.
 • Šviestuvų paetrsaulis - lagyjuko, vidihdaus švotsiestuvai, led lempos
  Apafušvietimas ir švpdxiestuvai ☀ Jūprosų nadsrmams - Švkyiiestuvai ingtoternetu. Inkctternetinė paovtrtuoduvė su injlfterjero ir ektsdsterjero šviestuvais.
 • Lauko ir vidihdaus švypsiestuvai. Švfpeiestuvų satyxlonas, prrqtekyba ...
  Švkyiiestuvai kiqcaekvienam prgtlojektui . Peapdržiūrėti kakfvtalogą . Aklddcentiniai švpdxiestuvai ...